Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 22 december 2019 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen wanneer wij dat nodig achten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

1 – Definities

 • De klant
  Het bedrijf, de stichting, de vereniging of de particulier die een beroep doet op de diensten van WebsiteNU
 • WebsiteNU
  Eigenaar van deze website en medewerkers of gelieerde ondernemingen
 • Website
  De website of webshop die voor de klant gemaakt wordt of al gemaakt is

2 – Stappenplan

 1. WebsiteNU maakt een offerte voor de besproken werkzaamheden die per e-mail aan de klant verstuurd wordt.
 2. Als de offerte niet geheel volgens de besproken werkzaamheden is gemaakt, geeft de klant dat per antwoord op de e-mail met de offerte aan. WebsiteNU zal dan de offerte aanpassen en aan de klant opsturen.
 3. Wanneer de klant akkoord is met de in de e-mail ontvangen offerte dan dient de klant door middel van een antwoord op deze e-mail, uitdrukkelijk akkoord te zijn met de offerte.
 4. Nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte stuurt WebsiteNU de klant een factuur voor de aanbetaling, zoals in artikel 3 hieronder omschreven.
 5. De klant stuurt alle afgesproken website inhoud (tekst, afbeeldingen, koppelingen, videos enzovoort) indien mogelijk per e-mail op aan WebsiteNU. Als deze gegevens te groot zijn voor de e-mail zal WebsiteNU een via Dropbox of Google Drive gedeelde map ter beschikking stellen waar de gegevens dan naar toe gekopieerd.
 6. Na ontvangst van de aanbetaling en de gegevens uit artikel 3 punt 5, begint WebsiteNU zo snel mogelijk met het ontwikkelen van de website.
 7. Als eerste wordt het thema (de lay-out van Header en Footer, het logo, de kleuren en de lettertypes en -groottes ontwikkelt en aan de klant gevraagd om het thema te beoordelen.
 8. Zodra het ontworpen thema door de klant is goedgekeurd en na ontvangst van alle afgesproken inhoud van de website, gaat WebsiteNU de pagina’s van de website ontwikkelen.
 9. Wanneer alle pagina’s zijn gemaakt zal WebsiteNU, indien dit voor de opdracht van toepassing is, de zoekmachine optimalisatie voor deze pagina’s uitvoeren.
 10. Zodra de zoekmachine optimalisatie voor elke pagina is uitgevoerd, wordt de factuur met het afgesproken bedrag minus de aanbetaling, door WebsiteNU verstuurd.
 11. Wanneer de betaling van deze factuur is ontvangen, krijgt de klant toegang tot de website.
 12. Zodra de klant klaar is met invoeren van eventuele extra gegevens (bijvoorbeeld producten in de webshop) en uitgebreide testen, stuurt de klant een e-mail met het verzoek om de website ‘live’ te zetten. Dit houdt in dat de website vanaf dat moment geïndexeerd wordt door de zoekmachines.

3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturering vindt plaats per e-mail.
 2. De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen.
 3. De betalingstermijn van de eerste herinnering is 7 dagen.
 4. De betalingstermijn van de derde herinnering is 3 dagen.
 5. Indien na de verloopdatum van de derde herinnering nog geen betaling ontvangen is wordt de website off-line gezet en wordt de betaling uit handen gegeven aan een incassobureau.

4 – Aanbetaling

 1. Voor de website is een aanbetaling van 25% vereist. Deze aanbetaling is noodzakelijk om vooruit gemaakte kosten, zoals de domeinnaam registratie, webhosting en inrichten van de WordPress/WooCommerce omgeving te dekken.
 2. Bij complexe websites waarvoor WebsiteNU vooraf investeringen moet doen die noodzakelijk zijn voor de te ontwikkelen website, is een aanbetaling van 50% vereist.

5 – Eigendom website en inhoud

 1. Nadat alle betalingen betreffende de website zijn ontvangen, wordt de website uw eigendom. U bent altijd vrij om de website over te (laten) zetten naar een andere webhosting omgeving. Let op! Zorgt u er in dat geval wel voor dat u al uw e-mail veilig hebt gesteld. Als de website eenmaal verhuisd is naar een andere webhosting omgeving dan is uw e-mail op onze servers niet meer bereikbaar.

  Uitzonderingen

  1. Gebruikte afbeeldingen van derden blijven eigendom van deze derden en mag u niet gebruiken in enig ander project.
  2. Gebruikte software uitbreidingen (plugins) blijven eigendom van WebsiteNU of van de respectievelijke leveranciers van deze plugins. Ingeval wij het onderhoud van de website niet meer uitvoeren, worden de licentiecodes van de Premium Plugins verwijderd. Deze plugins blijven wel werken, maar er zullen geen updates meer worden uitgevoerd. Wij raden u ten sterkste aan om zelf de licenties voor deze plugins aan te schaffen, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat uw website niet meer goed werkt of niet meer goed beschermd is tegen hackers.

6 – Website ontwikkeling

 1. De website
  1. Een WordPress website met maatwerk Header, een maatwerk Footer, uw logo, lettertypes en kleuren plus het aantal door de klant opgegeven pagina’s met tekst en afbeeldingen waarvan één van de pagina’s een contact formulier kan bevatten.
  2. De klant krijgt toegang tot het WordPress content management systeem, zodat de klant zelf de inhoud van de website kan aanpassen.
  3. De klant dient zelf de producten in te voeren en de webshop te beheren.
  4. Instructie over het inrichten en beheren van de webshop is niet inbegrepen. Wij adviseren de klant om een cursus te volgen, voordat wordt overgegaan wordt tot het aanschaffen van de webshop.
 2. Extra werkzaamheden
  1. Eventuele aanvullingen op de opdracht voeren wij uit tegen een vooraf per e-mail geoffreerd bedrag. De klant dient met deze aanbieding akkoord te gaan via een antwoord op deze e-mail.
  2. De klant gaat ermee akkoord WebsiteNU zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, alle materialen die nodig zijn om de site volgens de overeengekomen norm en binnen de gestelde termijn te voltooien, aan WebsiteNU ter beschikking te stellen.

7 – Aansprakelijkheid

 1. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van software of website die voor de klant gemaakt is.
 2. Van de klant wordt verwacht dat hij elke toepassing of programmering met betrekking tot een door WebsiteNU ontwikkelde webshop of website volledig test voordat hij algemeen beschikbaar wordt gesteld voor gebruik. Voor problemen die aan het licht komen nadat de site live is, zal WebsiteNU zich inspannen (maar is niet verplicht) om deze problemen te verhelpen.
 3. WebsiteNU doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website en alle scripts of programma’s vrij zijn van fouten. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van een programma fouten, de website of een deel ervan.
 4. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor fouten in WordPress of plugins die na een update niet goed blijken te functioneren. Wel zal WebsiteNU er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen door contact op te nemen met de leverancier van WordPress of plugin. In geval daar kosten aan zijn verbonden zal WebsiteNU de klant daarover van te voren inlichten.
 5. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het auteursrecht veroorzaakt door materiaal dat door de klant of anderszins is ingediend. Wij behouden ons het recht voor om materiaal van auteursrechtelijke aard te weigeren, tenzij voldoende bewijs wordt geleverd van de toestemming voor het gebruik van dergelijk materiaal.
 6. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, schadevergoeding of gederfde inkomsten door het niet naleven van de overeengekomen termijnen.
 7. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor of betrokken bij geschillen tussen de klant en haar klanten en is niet verantwoordelijk voor eventuele misstanden bij de klant.
 8. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of gederfde inkomsten als gevolg van aanpassingen aan de website uitgevoerd door de klant of door de klant aangewezen derden.
 9. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de site, de servers, software of enig materiaal die door haar leveranciers wordt geleverd.

8 – Compatibiliteit

 1. WebsiteNU zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar ontwikkelde en ontworpen website correct zal functioneren op de server wanneer deze voor het eerst wordt geïnstalleerd en dat deze correct zal functioneren wanneer deze met de webbrowser wordt bekeken tot een aanvaardbaar niveau met de laatste versies van de gangbare browsers en smartphones. De werking van de website op Internet Explorer browser is niet gegarandeerd, omdat deze browser al lange tijd niet meer is aangepast.
 2. WebsiteNU kan geen garanties bieden voor een correcte werking met alle browser software, dit omdat er werkelijk honderden verschillende browsers zijn die helaas niet allemaal functioneren volgens de verwachtingen van moderne websites.
 3. De website zal zich aanpassen voor weergave op alle mobiele apparaten, mits deze apparaten zijn bijgewerkt tot de laatste versies van hun operating system. Als een mobiel apparaat geen updates meer ontvangt voor het operating system, kunnen wij een correcte werking niet garanderen.
 4. De website zal goed functioneren met de browsers van Chrome, FireFox en op veruit de meeste mobiele apparaten.

9 – Diversen

 1. WebsiteNU behoudt zich het recht voor om te weigeren om op enigerlei wijze materiaal te verwerken dat als beledigend, onwettig of op enigerlei wijze controversieel is en ook om de hosting service te beëindigen indien de noodzaak zich voordoet.
 2. WebsiteNU ontwikkelt geen websites of webshops met pornografische of enig andere aanstootgevende inhoud.

10 – Problemen

 1. Als u een probleem met de website ondervindt dient u dit rechtstreeks aan WebsiteNU door te geven via ons contactformulier, met voldoende informatie (zoals het pagina adres en de te nemen stappen om het probleem te reconstrueren) en met een duidelijke omschrijving van de redenen van de klacht.
 2. Mocht er een technisch probleem zijn met uw website, e-mailaccount of domein, dan behandelen wij dit altijd met de hoogste prioriteit. Wij proberen altijd het probleem uiterlijk binnen 24 uur op te lossen.
 3. Fouten aan de website die door WebsiteNU zijn gemaakt lost WebsiteNU de eerste 6 maanden na oplevering altijd gratis op.

11 – Levertijd

 1. De tijd die nodig is om de website te ontwikkelen, is afhankelijk van vele factoren. Vanaf het moment dat alle benodigde inhoud (teksten, afbeeldingen enzovoort) voor de website of webshop (niet de producten) door WebsiteNU zijn ontvangen is de verwachte levertermijn 5 werkdagen.
 2. Als uw website voor een bepaalde datum of tijd voltooid moet zijn, laat het ons dan weten en wij doen dan ons uiterste best om de website binnen de gevraagde termijn af te ronden.
 3. Kleine aanpassingen (minder dan 1 uur werk)
  1. Indien u een aanpassing van uw website aanvraagt die minder dan 1 uur in beslag neemt, dan wordt de aanpassing normaal gesproken binnen 3 werkdagen afgerond.
 4. Wijzigingen (1-3 uur werk)
  1. Indien u een wijziging van uw website aanvraagt die tussen de 1 en 3 uur werk in beslag neemt, dan wordt de aanpassing normaal gesproken binnen 5 werkdagen afgerond.
 5. Wijzigingen (tot 1 dag werk)
  1. Indien u een wijziging van uw website aanvraagt die tot een volledige werkdag in beslag neemt, dan wordt de aanpassing normaal gesproken binnen 10 werkdagen afgerond.
 6. Grotere en gecompliceerde opdrachten
  1. Als de werkzaamheden meer dan 1 dag werk vergen of gecompliceerd zijn, hangt de levertijd af van de omvang van het werk, de complexiteit van het werk, en mogelijk een aantal andere factoren.
 7. Algemene levertijd
  1. Normaal gesproken verwachten we echter dat de meeste opdrachten binnen 20 tot 30 werkdagen voltooid zijn. Voor grote opdrachten vraagt u ons het best hoe lang het gaat duren.
 8. Werkzaamheden buiten kantooruren
  1. Voor werkzaamheden buiten kantooruren geldt een toeslag. Deze toeslagen zijn:
   1. Werkdagen buiten openingstijden: 50% toeslag
   2. Weekend werkzaamheden: 100% toeslag
   3. Algemeen erkende feestdagen: 200% toeslag

Let op alstublieft!

Houd er rekening mee dat alle verwachte levertijden ingaan vanaf het moment dat wij al het materiaal hebben ontvangen dat nodig is om de werkzaamheden te voltooien.

Dit materiaal kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, (koppelingen naar) video’s en alle andere informatie die nodig is om het werk af te ronden, zoals antwoorden op vragen, eventueel toegang tot webhosting omgeving, FTP gegevens enzovoort.

Als nog niet alle door ons gevraagde informatie is ontvangen, kunnen we niet beginnen met de werkzaamheden.