WebsiteNU

Algemene Voorwaarden

Contact opnemen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 oktober 2022 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen wanneer wij dat nodig achten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

1 – Definities

 • De klant
  De partij die een beroep doet op de diensten van WebsiteNU
 • WebsiteNU
  WebsiteNU is eigenaar van deze website.
 • Website
  De website of webshop die voor de klant beheerd wordt

2 – Stappenplan

Wanneer een klant contact opneemt en wil weten of zijn of haar WordPress website door WebsiteNU onderhouden kan worden, worden de volgende stappen uitgevoerd.

 1. De klant zorgt voor de benodigde inlogcodes voor de toegang tot hun Website of Webshop.
 2. WebsiteNU controleert of alle op de website geïnstalleerde onderdelen (WordPress CMS, plugins en thema’s) up-to-date en veilig zijn.
 3. Als er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voordat WebsiteNU de website in beheer kan nemen, geeft WebsiteNU de klant een uitleg en een eventuele kostenopgave.
 4. De klant beslist of hij/zij akkoord gaat met de uitleg en eventuele kosten

Als de klant de kostenopgave accepteert en het beheer van zijn/haar website aan WebsiteNU uitbesteedt dan worden de volgende stappen ondernomen.

 1. WebsiteNU zal de klant een factuur sturen voor de kosten die in de kostenopgave zijn genoemd. Zodra deze factuur betaald is zal WebsiteNU de opgegeven werkzaamheden uitvoeren en de website in beheer nemen.
 2. WebsiteNU installeert alle benodigde zaken voor het beheer van en monitoren van de website.
 3. WebsiteNU stuurt desgewenst de klant iedere maand een rapportage met de uitgevoerde werkzaamheden.

WordPress Website

De WordPress website maken wij met de volgende door u verstrekte gegevens.

 1. Wij gebruiken de lettertypes die u kunt kiezen op https://fonts.google.com/. Ons advies is om maximaal 2 lettertypes te kiezen om de website netjes, overzichtelijk en snel te houden. Wij kunnen de lettertypes ook voor u kiezen.
 2. De door u gewenste kleuren. Ons advies is om een primary kleur en een secondaire kleur te kiezen. Kleur van de tekst, koppelingen en andere accenten bepalen wij dan voor u aan de hand van uw gekozen kleuren. Lees hier meer over kleurgebruik.
 3. Een header met uw logo of een tekst logo plus het hoofdmenu. Hebt u geen logo? Wij kunnen die oom voor u ontwerpen.
 4. Footer met koppelingen naar alle belangrijke pagina’s , openingstijden, bedrijfsgegevens en copyright tekst.

Inhoud pagina’s

De WordPress website wordt geleverd met de volgende inhoud pagina’s:

 1. Startpagina
 2. Over ons
 3. Diensten
 4. Producten
 5. Contact
 6. Algemene voorwaarden
 7. Privacy verklaring
 8. Cookie verklaring
 9. Disclaimer

De klant levert de tekst en maximaal 2 afbeeldingen voor elk pagina. Wij plaatsen deze dan in de pagina’s en zorgen er voor dat de pagina’s er netjes uit zien en werken op alle soorten beeldschermen.

Webshop pagina’s

Wij maken de webshop met de meeste gebruikte webshop WooCommerce en leveren de webshop compleet met alle benodigde website- en webshop pagina’s.

 1. Mijn account pagina (met registratie en login formulieren)
 2. Winkel pagina (met overzicht van alle producten en filters)
 3. Product pagina
 4. Winkelmand
 5. Afrekenen

De webshop kan uiteraard online betalingen via Mollie ontvangen.

3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturering vindt plaats per e-mail.
 2. De eerste betaling zal plaatsvinden nadat de klant de inlogcodes heeft toegezonden.
 3. De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen.
 4. De betalingstermijn van de eerste herinnering is 7 dagen.
 5. De betalingstermijn van de tweede herinnering is 3 dagen.
 6. Indien na het verlopen van de betalingstermijn van de tweede herinnering nog geen betaling ontvangen is, wordt de toegang tot de website geblokkeerd en wordt het beheer van de website opgeschort totdat de achterstallige factuur is voldaan. De kosten voor het weer beschikbaar maken van de website of webshop zijn €25,00.

4 – Eigendom website en inhoud

 1. De website en de inhoud zijn natuurlijk uw eigendom. Als u naar een andere webhosting omgeving wilt verhuizen en het onderhoud zelf wilt gaan uitvoeren dan kunt u ons verzoeken om een kopie van de website. Deze kopie kunt u dan plaatsen op de webhosting omgeving van uw keuze. De kopie wordt gemaakt met Duplicator en kunt u installeren op de nieuwe hosting omgeving. Wij kunnen de verplaatsing van uw website ook voor u uitvoeren. De kosten daarvan zijn afhankelijk van uw website.
 2. Uitzonderingen
  1. Door ons op uw verzoek gebruikte afbeeldingen en tekst van derden blijven eigendom van deze derden en mag u niet gebruiken in enig ander project.
  2. Gebruikte software uitbreidingen (plugins) blijven eigendom van WebsiteNU of van de respectievelijke leveranciers van deze plugins. Ingeval wij het onderhoud van de website niet meer uitvoeren, worden de door ons geleverde uitbreidingen (plugins) verwijderd. Wij raden u ten sterkste aan om zelf de noodzakelijke plugins aan te schaffen, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat uw website niet meer goed werkt of niet meer goed beschermd is tegen hackers.

5 – Aansprakelijkheid

 1. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor fouten in WordPress of plugins die na een update niet goed blijken te functioneren. Wel zal WebsiteNU er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen door:
  1. De laatste backup terug te zetten, zodat de website weer goed werkt.
  2. Contact op te nemen met de leverancier van WordPress of plugin om het probleem op te laten lossen.
 2. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het auteursrecht veroorzaakt door materiaal dat door de klant of anderszins is ingediend.
 3. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor kosten of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door problemen in het WordPress CMS, gebruikte plugins of storingen van welke aard dan ook op het internet.
 4. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor of betrokken bij geschillen tussen de klant en haar klanten en is niet verantwoordelijk voor eventuele misstanden bij de klant.
 5. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of gederfde inkomsten als gevolg van aanpassingen aan de website uitgevoerd door de klant of door de klant aangewezen derden.
 6. WebsiteNU is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de site, de servers, software of enig materiaal die door haar leveranciers wordt geleverd.

6 – Compatibiliteit

 1. WebsiteNU zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar overgenomen of ontworpen website correct zal functioneren op de server wanneer deze voor het eerst wordt geïnstalleerd en dat deze correct zal functioneren wanneer deze wordt bekeken met de laatste courante versies van de gangbare browsers, computers, tablets en smartphones. De werking van de website met Internet Explorer browser en verouderde mobiele apparatuur is niet gegarandeerd.
 2. WebsiteNU kan geen garanties bieden voor een correcte werking met alle browser software, omdat er werkelijk tientallen verschillende browsers zijn die helaas niet allemaal functioneren volgens de eisen die moderne websites daaraan stellen.

7 – Diversen

 1. WebsiteNU behoudt zich het recht voor om te weigeren om op enigerlei wijze materiaal te verwerken dat als beledigend, onwettig of op enigerlei wijze controversieel is en ook om de hosting service te beëindigen indien de noodzaak zich voordoet.
 2. De website omgevingen die door WebsiteNU worden onderhouden mogen niet gebruikt worden voor pornografische of anderszins aanstootgevende inhoud.

8 – Problemen

 1. Als u een probleem met de website ondervindt waarvan u denkt dat de oorzaak bij WebsiteNU ligt, dan dient u dit rechtstreeks aan WebsiteNU door te geven via info@websitenu.nl , met voldoende informatie (zoals het pagina adres en de te nemen stappen om het probleem te reconstrueren) en met een duidelijke omschrijving van de klacht.
 2. Mocht er een technisch probleem zijn met uw website, e-mailaccount of domein, dan behandelen wij dit altijd met de hoogste prioriteit. Wij proberen altijd het probleem, indien mogelijk binnen één werkdag, op te lossen.
 3. Fouten aan de website die duidelijk door werkzaamheden van WebsiteNU zijn ontstaan worden altijd door WebsiteNU opgelost. Daar zijn geen kosten voor de klant aan verbonden.

9 – Opzeggen onderhoud

Als u niet langer gebruik wil maken van de diensten van WebsiteNu dan kunt u uw onderhoudscontract maandelijks beëindigen. Voor het service pakket (inclusief website of webshop) geldt dat de diensten pas na 6 maanden kunnen worden opgezegd. Na deze 6 maanden zijn de diensten van WebsiteNu maandelijks opzegbaar.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met WebsiteNU via info@websitenu.nl

Dienst aanvragen

Als je het formulier hebt verzonden zullen wij binnen één werkdag contact met je opnemen.