De cookie melding. Vervelend maar noodzakelijk.

Cookie MeldingU hebt hem toch al vaak gezien, de cookie melding. Ze verschijnen als banners boven of onder aan de webpagina’s of als storende pop-ups. Vrijwel elke website in de EU wordt verondersteld ze weer te geven.

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom bijna alle websites een cookie melding geven?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Een onderdeel van deze wet is dat de bezoekers van een website in de EU op de hoogte worden gebracht van het gebruik van cookies door de website. De bezoeker moet zelf de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen of privacy gevoelige informatie (bijvoorbeeld advertentie tracking cookies) mogen worden gebruikt.

Gebruikt uw website cookies?

Het antwoord is eenvoudig. Ja! Want alle websites gebruiken ze altijd.

WordPress gebruikt ze onder andere voor gebruikers authenticatie en om bijvoorbeeld commentaar of reacties van bezoekers vast te leggen. Plug-ins gebruiken ook cookies op een groot aantal verschillende manieren.

Niet alle cookies zijn hetzelfde.

Het is mogelijk dat u nog steeds geen toestemming voor het gebruik van cookies nodig hebt (maar waarschijnlijk heeft u dat wel nodig). Het hangt allemaal af van het type cookies dat uw website gebruikt.

De AVG maakt een onderscheid tussen twee verschillende soorten cookies en dat zijn sessie cookies en permanente cookies.

Sessie cookies zijn de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteit van de website en die de activiteiten van de gebruiker niet volgen nadat het browservenster is gesloten.

Voorbeelden van sessie cookies zijn onder meer zoekfilter cookies, gebruikers authenticatie cookies, cookies die de functionaliteit van een winkelwagen mogelijk maken en cookies die worden gebruikt om multimedia-inhoud af te spelen.

Permanente cookies zijn cookies die worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te volgen, zelfs nadat ze uw website hebben verlaten of het browservenster hebben gesloten. Cookies die worden gebruikt door analyseprogramma’s en reclame tracking cookies zijn de meest voorkomende soorten permanente cookies.

Websites die uitsluitend gebruik maken van sessie cookies hebben geen toestemming nodig voor het gebruik van cookies. Websites die gebruik maken van permanente cookies hebben echter wel toestemming van de bezoeker nodig.

Alle cookies die door WordPress worden gebruikt, zijn sessie cookies. Het is dus theoretisch mogelijk dat een WordPress website geen toestemming voor het gebruik van cookies hoeft te vragen.

In werkelijkheid zou het erg moeilijk zijn om een WordPress website te vinden die alleen gebruik maakt van sessie cookies.

Gebruik eender welk analytisch programma, toon advertenties of affiliate links, gebruik een enkel aanmelding verificatiesysteem, of volg bezoekers op een andere manier, en uw site maakt vrijwel zeker gebruik van permanente cookies.

Kortom, als uw website in de EU is gevestigd of als u zich richt op consumenten in de EU en uw site gebruikt zelfs maar één enkele permanente cookie, moet uw website vragen om toestemming.

Misschien vraagt u zich af of u zich dat zelf wel afvraagt: “Nou, wat als ik dit niet wil doen? Wie gaat mij ertoe aanzetten?”.

Cookie Notice

Wij gebruiken de plugin Cookie Notice om de bezoeker bij zijn/haar eerste bezoek aan de website te melden dat er cookies worden gebruikt en als het nodig is de bezoeker ook om toestemming vraagt.

Als de bezoeker toestemming moet geven en dat weigert, dan worden alle permanente cookies die gebruikt worden om de bezoeker te volgen niet geplaatst.

Wanneer wordt de melding getoond?

De bezoeker krijgt de melding en de vraag om toestemming slechts 1 keer per jaar. Er wordt door Cookie Notice een cookie geplaatst waarmee kan worden vastgesteld dat de bezoeker de melding al heeft gehad en de eventueel noodzakelijke toestemming al heeft gegeven.

Telkens wanneer een bezoeker de website komt bezoeken via een incognito sessie dan wordt de melding ook gegeven, omdat in de incognito sessie geen cookies van de website aanwezig zijn en niet kan worden vastgesteld of de bezoeker de melding al gehad heeft.

Als de bezoeker zelf de cookies van uw website uit zijn of haar browser heeft verwijderd en daarna uw website bezoekt, dan wordt de melding opnieuw gegeven.

Lees ook onze cookie verklaring alstublieft.