Onze website

In deze disclaimer vertellen wij u dat wij al wat mogelijk is doen om de informatie op onze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan op welke pagina u de onjuiste informatie op de website gevonden heeft. We passen dit dan zo nodig zo snel mogelijk aan. Stuur uw opmerking(en) alstublieft per e-mail naar info@websitenu.com Bij het gebruik van web formulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken.

Het gebruik van de website en al haar componenten is onderhevig aan onze algemene voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze voorwaarden. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, gebruiken wij alleen in overeenstemming met onze privacy verklaring. Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te garanderen en deze voortdurend te verbeteren. Ook hechten wij veel waarde aan professionele beveiliging van onze website. Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij WebsiteNU. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van WebsiteNU, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Aansprakelijkheid

WebsiteNU is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt aan derden door of namens WebsiteNU via onze website, is WebsiteNU niet aansprakelijk. WebsiteNU stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Wij nemen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen en houden rekening met, onder andere, de standaarden van de techniek. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van onze systemen door een derde partij. WebsiteNU accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Het gaat dan in de meeste gevallen om sociale media websites en diverse Google diensten. producten of diensten die derden aanbieden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen. Als u vragen heeft over deze disclaimer, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@websitenu.com.