Disclaimer

WebsiteNU spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan op welke pagina u de onjuiste informatie op de website leest. We zullen dit dan zo nodig zo snel mogelijk aanpassen. Stuur uw opmerking(en) per e-mail naar: info@websitenu.com.

WebsiteNU is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen.

Bij het gebruik van web formulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt aan derden (zie ook onze privacyverklaring) door of namens WebsiteNU via deze website, is WebsiteNU niet aansprakelijk.

Het gebruik van de website en al haar componenten is onderhevig aan onze algemene voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert de kennis en acceptatie van deze voorwaarden.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

WebsiteNU stelt alles in het werk om zijn systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. Wij zullen daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van onze systemen door een derde partij.

WebsiteNU accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Onze medewerkers stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van onze website te garanderen en deze voortdurend te verbeteren.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij WebsiteNU.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van WebsiteNU, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.